Subsidie Engels PABO Impuls Open Leermateriaal

Docenten Engels schrijven een eigen methode voor Engels spreeks- en gespreksvaardigheid!

Toen de kennisbasis voor de pabo uitkwam in 2018, was er een nieuwe eis voor spreekvaardigheid Engels voor leerkrachten. Voortaan moesten alle pabo-studenten een minimumniveau van B2 van de ERK kunnen spreken binnen educatieve contexten. Dit was niet alleen bedoeld om zelf Engels als voertaal te kunnen hanteren tijdens de Engelse lessen, maar bijvoorbeeld ook om ontwikkelingen in het veld te kunnen bijhouden en zo de eigen professionalisering op peil te kunnen houden.

Er kleefde echter een probleem met deze nieuwe eis: er was helemaal geen goede methode voorhanden om deze nieuwe vakinhoud te kunnen doceren. Docenten Engels over heel Nederland zagen zich genoodzaakt om zelf materiaal bij elkaar te zoeken om zélf hun lessen voor te bereiden. Elk jaar gaan ontelbare uren op aan deze taak, dus toen de vraag werd gesteld of men samen wilden werken om gratis, online toegankelijk materiaal te ontwikkelen, hebben velen zich hiervoor opgeven.

Inmiddels is er een subsidie hiervoor toegekend: de Impuls Open Leermateriaal. Deze subsidie wordt over drie jaar verspreid en wordt gebruikt om materiaal te ontwerpen, proeflopen en online beschikbaar stellen. Het materiaal moet gaan over het Engels in allerlei educatieve contexten, van het leiden van een reguliere EIBO les tot het deelnemen aan een internationale project met de eigen leerlingen.

We houden u op de hoogte over de ontwikkelingen en hopen snel de eerste producten via Impuls te kunnen publiceren.

We zijn heel benieuwd naar het project, het proces en het resultaat.

– Amy Klipp, maart 2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *