Vraag hier een erkende Oorkonde ENGELS van Levende Talen aan voor uw examenleerlingen! Wilt u uw leerling in het zonnetje zetten vanwege een uitzonderlijk goed resultaat van bijvoorbeeld het eindexamen of het profielwerkstuk Engels? Vul uw gegevens in en de redenen dat u meent dat uw leerling zo’n oorkonde echt verdient. De oorkonde wordt aan u als docent gestuurd. Mooi om mee te geven bij de diploma-uitreiking en ons vak onder de aandacht te brengen!

Nationaal Congres Engels 2024

Op vrijdag 22 maart vond de 10de editie van NCE plaats in Ede. Traditiegetrouw had Levende Talen Engels prime position voor onze stand gekregen, dank daarvoor aan de organisatie. Ook dank aan alle geïnteresseerden die ons bezocht hebben en hun coole drinkfles of paraplu in ontvangst hebben genomen!

Ik heb enthousiaste verhalen over de workshops gehoord maar ook wat teleurstelling over het commerciële aspect van sommige workshops. De markt werd goed bezocht en de gesprekken met de standhouders en oude bekenden zorgde voor een goede sfeer.

We kijken uit naar de 11de editie in 2026 en hopen u daar allen weer te zien!!

 


Online avond 3-daagse ‘Creativity in the English language classroom’

Levende Talen Engels wraps up a successful series of professional workshops for students and teachers of English for primary, secondary, and higher education focused on creativity in the English language classroom the 5th-7th of March 2024. Read the reports!

On behalf of the board of LTE, Andrea Lutz, Voorzitter/Chair of the board. 


Docenten Engels schrijven een eigen methode voor
Engels spreeks- en gespreksvaardigheid! 

Toen de kennisbasis voor de pabo uitkwam in 2018, was er een nieuwe eis voor spreekvaardigheid Engels voor leerkrachten. Voortaan moesten alle pabo-studenten een minimumniveau van B2 van de ERK kunnen spreken binnen educatieve contexten.  Dit was niet alleen bedoeld om zelf Engels als voertaal te kunnen hanteren tijdens de Engelse lessen, maar bijvoorbeeld ook om ontwikkelingen in het veld te kunnen bijhouden en zo de eigen professionalisering op peil te kunnen houden. 

Er kleefde echter een probleem met deze nieuwe eis: er was helemaal geen goede methode voorhanden om deze nieuwe vakinhoud te kunnen doceren. Docenten Engels over heel Nederland zagen zich genoodzaakt om zelf materiaal bij elkaar te zoeken om zélf hun lessen voor te bereiden. Elk jaar gaan ontelbare uren op aan deze taak, dus toen de vraag werd gesteld of men samen wilden werken om gratis, online toegankelijk materiaal te ontwikkelen, hebben velen zich hiervoor opgeven. 

Inmiddels is er een subsidie hiervoor toegekend: de Impuls Open Leermateriaal. Deze subsidie wordt over drie jaar verspreid en wordt gebruikt om materiaal te ontwerpen, proeflopen en online beschikbaar stellen.  Het materiaal moet gaan over het Engels in allerlei educatieve contexten, van het leiden van een reguliere EIBO les tot het deelnemen aan een internationale project met de eigen leerlingen.   

We zijn heel benieuwd naar het project, het proces en het resultaat.   

Amy Klipp, maart 2024