Tag Archives: Subsidie 2024-2027Open Leermateriaal

Subsidie Engels PABO Impuls Open Leermateriaal

Docenten Engels schrijven een eigen methode voor Engels spreeks- en gespreksvaardigheid! Toen de kennisbasis voor de pabo uitkwam in 2018, was er een nieuwe eis voor spreekvaardigheid Engels voor leerkrachten. Voortaan moesten alle pabo-studenten een minimumniveau van B2 van de ERK kunnen spreken binnen educatieve contexten. Dit was niet alleen bedoeld om zelf Engels als voertaal te kunnen hanteren tijdens de Engelse lessen, maar bijvoorbeeld ook om ontwikkelingen in het veld te kunnen bijhouden en zo de eigen professionalisering op