Wordt lid van de vereniging van leraren Engels en kom in verbinding met leraren uit het PO, VO, MBO en HBO. Denk mee over ontwikkelingen in ons vakgebied en creëer samen  met leden een sterke Learning Community!

Wordt nu lid van de sectie Engels!

WORD LID

Levende Talen kent verschillende lidmaatschappen:

  1. Lid binnenland: € 85
  2. Lid buitenland: € 90
  3. Lid Caribisch gebied: € 75
  4. Student lid binnenland (op vertoon van collegekaart, maximaal 4 jaar) € 25
  5. Student lid buitenland (op vertoon van collegekaart, maximaal 4 jaar) € 25
  6. Partnerlid: € 45
  7. Gepensioneerd lid: € 45
  8. Aspirant-lid (afgestudeerd maar nog geen werk, maximaal 2 jaar): € 45

U kunt zich aanmelden als lid als u talendocent, aspirant-lid of student/LIO, partner van een lid, gepensioneerd collega of belangstellende bent. Onze leden zijn werkzaam in alle segmenten van het onderwijs: van primair onderwijs, onder- en bovenbouw vmbo, havo, vwo, mbo, hbo en wo tot volwassenenonderwijs. De gewone leden – waartoe ook de partnerleden, buitenlandse en gepensioneerde leden worden gerekend – genieten alle rechten van het lidmaatschap. Aspirant-leden en student-leden genieten beperkte lidmaatschapsrechten.

 

Nieuwe leden betalen in het eerste jaar de contributie vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand. Als u zich bijvoorbeeld op 15 juni als regulier lid aanmeldt, dan betaalt u vanaf 1 juli een bedrag van 42,50 euro voor de rest van het jaar.