Ben jij leerkracht in het primaire onderwijs?

Verzorg jij Engelse lessen?

Dan is deze Professionele Leergemeenschap voor jou!

In de loop van 2024 verzorgt Levende Talen Engels een gratis vierdelige serie van bijeenkomsten voor geïnteresseerde leerkrachten. Het doel van deze professionele leergemeenschap is om elkaar te informeren en inspireren tot nóg beter Engelse lessen geven: door en voor elkaar!

De planning:

· Zaterdag 13 januari 2024 – live bijeenkomst in Utrecht van 10:30 – 12:00. Hoofdonderwerpen: kennismaken met elkaar en activerende werkvormen.

· Woensdag 27 maart 2024 – online bijeenkomst van 19:30 – 20:30. Hoofdonderwerp: differentiatie.

· Zaterdag 25 mei 2024 – live bijeenkomst in Utrecht van 10:30 – 12:30. Hoofdonderwerp: verrijken van methodelessen met Lauren van Mulligan!

· Deel 4 wordt in schooljaar 2024-2025 belegd.

Interesse? Meld je hier aan vóór 22 december 2023!

Ook meewerken aan Levende Talen Engels?

Het is belangrijk dat er een gemeenschappelijk platform is waar wij als docenten op de hoogte worden gehouden van nieuwe ontwikkelingen en elkaar kunnen vinden. Levende Talen Engels kan altijd nieuwe bestuursleden gebruiken. Heb je interesse? Stuur dan een mailtje aan secretaris@engels.levendetalen.nl.

Zo organiseren wij bijvoorbeeld, samen met onze onderwijspartners, regionale informatie- en feedbackbijeenkomsten op de opgeleverde tussenproducten Actualisatie Examenprogramma’s VO en Kerndoelen PO-Onderbouw V(S)O voor de MVT.

infographic-over-herziening-van-het-curriculum-primair-en-voortgezet-onderwijs

Behalve Engels in het PO te verstevigen in doorlopende leerlijnen, zijn we ook bezig met het verstevigen van Engels in het VMBO-MBO.

Wij kunnen hierbij ook jouw hulp goed gebruiken! Ben je enthousiast voor ons prachtige vak Engels? Laat wat van je horen. Wij zijn een organisatie van gemotiveerde mensen.

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages

Professional development for teachers

https://www.britishcouncil.org/school-resources/develop-skills

 

https://elt.oup.com/teachersclub/subjects/professionaldevelopment/?cc=nl&selLanguage=en

 

https://www.cambridgeinternational.org/support-and-training-for-schools/professional-development/courses/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail