Actualisatie Kerndoelen en Examenprogramma’s Engels en moderne vreemde talen

De actualisatie voor de vakken Nederlands, moderne vreemde talen (Engels, Duits, Frans, Spaans), wiskunde havo en vwo, natuurwetenschappelijke vakken en maatschappijleer is in voorjaar 2022 gestart. In januari 2023 start, omwille van de samenhang, ook de actualisatie van Fries, klassieke talen en de moderne vreemde talen Arabisch, Chinees, Italiaans, Russisch en Turks.

DERDE TUSSENPRODUCT conceptexamenprogramma’s versie 1

Begin december heeft de SLO het derde tussenproduct  voor Engels, Duits, Frans en Spaans gepresteerd. Levende Talen is gevraagd feedback te geven en antwoord te geven op de bijgevoegde vragen. Wij hebben live en online feedbacksessies georganiseerd waarbij leraren Duits, Engels, Frans, Spaans en Turks met behulp van een padlet feedback hebben gegeven en het product in groepjes besproken hebben. Begin januari is de feedback per taal ingeleverd bij de vakvernieuwingscommissie. In een fysieke bijenkomst bij de SLO werd de feedback toegelicht door het leden van de verschillende talen in de advieskring.

VIERDE TUSSENPRODUCT conceptexamenprogramma’s versie 1

Op 29 maart wordt het vierde tussenproduct door de SLO gepresenteerd. Ook voor deze vierde en voorlopig laatste feedbackronde organiseert Levende Talen fysieke en online feedbacksessies. In de tweede week van mei wordt alle feedback weer verzamelt en ingediend bij de vakvernieuwingscommissie.

Wilt u meer weten? Bezoek de website:

https://www.slo.nl/thema/meer/actualisatie-kerndoelen-examenprogramma/