Beste examinatoren en examensecretarissen,

 

Heeft u als corrector van een digitaal centraal examen wel eens een leerlingantwoord onder ogen waarover u graag met collega’s van gedachten zou wisselen? Daarvoor is nu het discussie-bbf (besloten en beveiligd forum) beschikbaar.

 

Wat is het discussie-bbf?

De examenperiode voor de flexibele en digitale van de centrale examens BB en KB duurt van begin april tot in juni. In die periode moeten de opgaven en antwoorden geheim blijven. Dat maakt collegiaal overleg tussen examinatoren erg lastig, zeker als examinatoren geen directe collega’s hebben om mee te overleggen.

Daarom is het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in 2018 bij aardrijkskunde KB en wiskunde KB gestart met een pilot voor het discussie-bbf. In 2019 wordt deze pilot uitgebreid naar vijf vakken; aardrijkskunde, economie, Engels, Nederlands en wiskunde voor zowel BB als KB. Op dit forum kunt u, als correctoren – net als bij papieren examens – met elkaar van gedachten wisselen over de opgaven, het correctievoorschrift of leerlingantwoorden. Zodra een examinator een vraag op het forum plaatst, voorziet de moderator de discussie van de betreffende opgave en het correctievoorschrift. Daarnaast blijft de Examenlijn de eerst aangewezen plek waar u fouten in een examen of correctievoorschrift meldt.

 

Hoe krijgt u toegang tot het discussie-bbf?

Alle examinatoren met een examenklas Engels BB en/of KB kunnen toegang krijgen tot het forum. Hiervoor moet de examensecretaris u als examinator registreren bij Examenblad.nl én de afnamedatum(s) van de afnamegroep toevoegen. Een dag nadat de examinering van uw eigen leerlingen is gestart, ontvangt u een e-mail met activatielink voor het discussie-bbf. Deze e-mail bevat ook informatie over de inlogprocedure, waarvoor een inlognaam, wachtwoord en toegangscode via de telefoon (tweeweg authenticatie) nodig zijn.

 

Meer informatie over het discussie-bbf is te lezen op uw vakspecifieke pagina op Examenblad.nl en in de Maartaanvullingen op de Septembermededeling.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uw vragen kunt u stellen via discussie-bbf@cvte.nl.

 

Met vriendelijke groet,

Marjolein Nieuwenhuizen

Coördinator Project Ieders Examen

College voor Toetsen en Examens