De sectie Engels van Levende Talen

  • is aanspreekpunt voor het Ministerie van O&W, College voor Toetsen en Examens (CvTE), Cito, SLO en andere landelijke instellingen en organisaties voor wat betreft het vak Engels;
  • onderhoudt betrekkingen met organisaties of instanties zoals British Council, IATEFL, Curriculum.nu, GNE Awards, Vedocep
  • levert een prominente bijdrage aan het Nationaal Congres Engels
  • organiseert jaarlijks de Landelijke Studiedag met interessante workshops voor docenten Engels
  •  houdt u op de hoogte van interessante ontwikkelingen binnen het vakgebied

Samenstelling bestuur van Levende Talen sectie Engels

  Marlise Kruishoop, Voorzitter

Even voorstellen: Mijn naam is Marlise Kruishoop en ik ben de nieuwe voorzitter van de sectie Engels. Eerder was ik vicevoorzitter, dus ik was al bekend met de vereniging. In het dagelijkse leven werk ik als docent op het VAVO-lyceum van ROC Midden Nederland. Wij hebben daar vooral eindexamenklassen HAVO en VWO.

In het sectiebestuur streven wij ernaar dat alle typen onderwijs vertegenwoordigd zijn, zodat wij een brede expertise hebben, waarmee we al onze leden kunnen vertegenwoordigen en faciliteren.

 

Andrea Lutz, Secretaris

Ik ben docente Engels en werk alweer 10 jaar in het MBO. Dit schooljaar ben ik aangenomen bij het Albeda in Rotterdam Zuid waar ik les geef aan toekomstige Onderwijsassistenten en Pedagogisch medewerkers. In mijn takenpakket zit kwaliteitszorg, internationalisering en alumni. Ik blijf graag goed op de hoogte van nationaal beleid op onderwijs zoals de Wet Beroep Leraar en Curriculum.nu en probeer dat actief te ondersteunen. Natuurlijk zijn mijn oren altijd gespitst voor ontwikkelingen op ons eigen prachtige vakgebied: English!!

Daniel Gibb, Penningmeester

Louise Taylor

Louise Taylor studied at the Universities of Hull, Utrecht and Antwerp. She has worked in various secondary schools and has been a teacher trainer since 2005 (first at Fontys Hogescholen, then the Radboud University and currently at the Hogeschool of Amsterdam and the UvA). Louise has been a member of the Vedocep since 2005 and is currently the chair. She has also co-written a course book for English in primary education. Within the LT English department Louise represents the English teachers at primary colleges and primary schools and has a keen interest in CLIL in all its facets.

Githa Backx

Amy Klipp