Dear member,

 

Het bestuur van de sectie Engels nodigt u als lid uit om naar onze Algemene leden vergadering te komen op zaterdag 6 april 2019 in The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht.

U kunt daar inspiratie op doen bij de Good practices presentaties betreffende:

  • Visievorming bij TTO docenten gepresenteerd door Louise Taylor
  • Hoe grammar geïntroduceerd, ingebed en behandeld wordt en hoe je een les begint en eindigt gepresenteerd door Karen Epping
  • ERK-niveaus in het MBO: hoe ga je om met diploma eisen en PTA’s? gepresenteerd door Andrea Lutz

 

Tevens willen we u vragen mee te denken over een Learning community voor leraren/docenten Engels georganiseerd door de sectie Engels van LT. Welke onderwerpen willen we bespreken? Moet er onderscheidt tussen PO, SO, VMBO, VO, MBO of HBO gemaakt worden? Of zijn we automatisch verbonden vanuit ons vakgebied? Hoe gaan we elkaar bereiken? Wat vinden we van Engels als lingua franca? Willen we meer cultuur vanuit the English speaking world in ons onderwijs verweven? Just to name a few subject we could talk about….

Zijn je zintuigen geprikkeld? Come and join us on April 6th!

Meld je aan via:

https://levendetalen.nl/2019/03/08/algemene-ledenvergadering-alv-6-april-2019/