Bij de ALV van april 2018 hebben de voorzitter Willemijn den Hollander en de secretaris Elizabeth Molt afscheid genomen en zijn de nieuwe bestuursleden geïnstalleerd.

De nieuwe voorzitter is Marlise Kruishoop. Zij is docente Engels in het VAVO onderwijs.

De nieuwe secretaris is Andrea Lutz. Zij is werkzaam als docente Engels in het MBO en is daarnaast ambassadeur van de, inmiddels ontbonden, Onderwijscoöperatie geweest waardoor ze deelneemt aan verschillende leraren netwerken. Ze neemt deel aan consultaties over het onderwijs in het algemeen en specifiek voor het vakgebied.