De sectie Engels van Levende Talen

  • is aanspreekpunt voor het Ministerie van O&W, College voor Toetsen en Examens (CvTE), Cito, SLO en andere landelijke instellingen en organisaties voor wat betreft het vak Engels;
  • onderhoudt betrekkingen met organisaties of instanties zoals British Council, IATEFL, Vedocep, Pearson, GNE Awards
  • organiseert de stand voor Levende Talen sectie Engels op het Nationaal Congres Engels
  • organiseert jaarlijks de landelijke PowToon Challenge ter bevordering van het lezen van Engelse en Engelstalige literatuur
  • organiseert op de Landelijke Studiedag interessante workshops voor docenten Engels