Vakdidactisch netwerk moderne vreemde talen

   

Voor het komende jaar kijken we uit naar nieuwe inspirerende bijeenkomsten waarin we elke keer zullen focussen op één onderwerp en waarin het doel is om meer ideeën uit te wisselen met elkaar en concrete handvatten mee te kunnen nemen naar je eigen klaslokaal. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op 15 november 2023, wanneer we onder leiding van Andrew Niemeijer en andere sprekers ingaan op oorlogsliteratuur en burgerschap in de klas. Alle informatie vind je via onderstaande link en docenten kunnen zich vanaf nu ook inschrijven.

https://alfagammapartners.nl/oorlogsliteratuur-en-burgerschap-in-de-klas/

Op dinsdag 28 november organiseren de faculteit Geesteswetenschappen en de Graduate School of Teaching van de UU de tweede Vakdidactische Netwerkbijeenkomst van dit schooljaar, voor docenten moderne vreemde talen. Thema van de bijeenkomst is ‘Taal tussen fictie en realiteit’.

Op veel scholen vormen fictie/literatuur een taalvaardigheidsonderwijs gescheiden werelden. En dat terwijl er zo veel mogelijkheden zijn om (creatieve) taalopdrachten te koppelen aan literaire teksten. Of om literatuur, fictie en film te gebruiken als natuurlijk en rijk taalaanbod in taalvaardigheidsonderwijs. Literatuur is bovendien een belangrijke bron van (inter)cultureel en (inter)persoonlijk bewustzijn.

Op 28 november gaan we hiermee aan het werk. Na kort inspirerende inleidingen door prof. dr. Ewout van der Knaap, dr. Esther Schat en enkele alumni van de GST/UU lerarenopleiding, zult u zelf aan de slag gaan met concrete ideeën voor integratie van taal en fictie/literatuur.

Het programma vindt plaats op Janskerkhof 15a, zaal 004, en het duurt van 14:00 tot 17:00. We sluiten af met een borrel. Aanmelden kan via deze link tot en met maandag 20 november. Voor deelname vragen we €15,- in verband met de vergoeding van de onkosten. Wij kijken uit naar een inspirerende ontmoeting op 28 november, hopelijk treffen we u daar!

De tweede MVT bijeenkomst ‘Veranderingen in het Talen Leerplan zal zijn:

Donderdag 14 december 2023 – (inloop 15:30) 16:00 – 19:00
Geïntegreerde taalvaardigheden in de vreemdetalenles

Jarenlang hebben we in het voortgezet onderwijs toegewerkt naar een
vaardigheidsexamen waarin vaardigheden geïsoleerd werden getoetst. Dat
is opmerkelijk aangezien we onze moedertaal en vreemde talen zelden op
zo een manier inzetten dat we alléén schrijven of alléén luisteren. De
behoefte aan taalgebruikers die interactief kunnen lezen, spreken, luisteren
en schrijven, geholpen door media, digitaal instrumentarium en
communicatiepartners wordt bovendien alleen maar groter. Ook het ERK is
ondertussen uitgebreid onder handen genomen en onder andere aangevuld
met het Mediation-principe. In een geïntegreerd vaardigheidsaanbod koppelt de docent taalactiviteiten in de ene vaardigheid altijd aan activiteiten met andere taalvaardigheden.
Zo ontstaat een realistisch en taakgericht aanbod, dat bovendien rijker is en
leerlingen sterker motiveert.

Donderdag 18 april 2024 – (inloop 15:30) 16:00 – 19:00
Cultuurbewustzijn in de vreemdetalenles

“Vroeger lazen we voor elke vreemde taal 12 boeken; vandaag de dag lezen
leerlingen helemaal niets meer”. Tja, dat is natuurlijk niet best. EN een
beetje kort door de bocht ook, want lezen leerlingen echt niet meer? En
was vroeger alles beter? Voorop staat dat het lezen van 12 boeken in een
vreemde taal geen garantie is voor een rijk cultuuronderwijs. Daar is meer
voor nodig. Al is het maar omdat ‘cultuur’ meer is dan literatuur. En een
vreemde taal is gekoppeld aan een eindeloze portie cultuur: in woord, op
toneel, in gedrag, in beeld, in opvattingen, en zelfs in de taal. En dat alles
vaak ook nog met een interessante meertalige geografische spreiding.
Cultuurbewust vreemdetalenonderwijs zet talen in een culturele context,
verkent die context en relateert die context aan degene die de taal zelf
leert. Die leert zo niet alleen de ander en het vreemde beter kennen, maar
ook zichzelf.

We hopen jullie in het nieuwe jaar allemaal weer te treffen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar kunnen jullie een uitnodiging verwachten in de mailbox voor de nieuwe bijeenkomst, maar we zijn ook actief op LinkedIn, waar we niet alleen updates plaatsen, maar ook posts met interessante lezingen of andere activiteiten. Zoek ons daar vooral op. Aanmelden voor de workshops kan via deze link: aanmeldingsformulier.

Met vriendelijke groet, 

AlfaGamma Partners Amsterdam

Het Vakdidactisch Netwerk Moderne Vreemde Talen Utrecht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *