Vakdidactisch netwerk moderne vreemde talen

   

Voor het komende jaar kijken we uit naar nieuwe inspirerende bijeenkomsten waarin we elke keer zullen focussen op één onderwerp en waarin het doel is om meer ideeën uit te wisselen met elkaar en concrete handvatten mee te kunnen nemen naar je eigen klaslokaal. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op 25 september, waarin zal worden ingezoomd op vakdidactisch ontwerponderzoek binnen de vreemde talen, en hoe dit aansluit bij het PWS en de begeleiding daarvan. Op deze bijeenkomst staat het volgende thema centraal:

Profielwerkstuk bij de Talen: kansen voor leerlingen en docenten

Met het oog op de komende curriculumvernieuwing zullen taalbewustzijn en cultuurbewustzijn een nadrukkelijke plek in het MVT-programma krijgen. Dat biedt prima gelegenheid om samen met leerlingen, collega’s en lerarenopleiders vorm te geven aan profielwerkstukken en vakdidactisch ontwerponderzoek, op het raakvlak van taalvaardigheid, taalbewustzijn en cultuurbewustzijn/literatuur. Op basis van drie praktijkvoorbeelden zullen we ervaringen en behoeften delen rond de opzet en begeleiding van profielwerkstukken bij de talen. We maken daarbij ook gebruik van de materialen van PWS-wereld: www.pws-wereld.nl.

Het programma van de dag ziet er als volgt uit:

13:30       Inloop

14:00       Bert Le Bruyn (UU)

14:30       Symposium Geesteswetenschappen op het Boni: opstap naar PWS bij de talen door Manu Bühring & Remi Slettenhaar

15:00       PWS bij de talen op Lek en Linge: startpunt voor internationalisering door Anna Talamoni-Rahmat

15:30       Pauze

15:45       Aan de slag met profielwerkstukideeën, -begeleiding en -beoordeling

16:45       Afronding en borrel

Het programma vindt plaats in de Sweelinckzaal (Drift 21, 0.05) en u kunt zich aanmelden via deze link. Met ingang van dit jaar vragen we een kleine bijdrage van €15,- voor de onkosten die wij maken.

Let op: deelname is kosteloos voor studenten UU en HU. Studenten en medewerkers UU en HU melden zich aan via een e-mail aan netwerkmvt@uu.nl, vanuit hun uu.nl of hu.nl mailadres.

Wij vragen alle deelnemers voor deze bijeenkomst om voorbeelden mee te nemen van PWS-handleidingen en -beoordelingsformulieren, en indien mogelijk ook een praktijkvoorbeeld van een profielwerkstuk op het gebied van Talen. Als u tijdens de bijeenkomst een korte toelichting wilt geven op een geslaagd voorbeeld, neem dan uiterlijk 18 september contact met ons op via netwerkmvt@uu.nl.

Hopelijk zien we u op 25 september!

De tweede bijeenkomst zal zijn op 28 november; daarbij zullen ook onze eerstegraads studenten vakdidactiek aansluiten. In voorjaar 2024 zullen we een bijeenkomst organiseren op een van uw scholen; deze bijeenkomst zullen wij voorbereiden met de MVT-secties van de betrokken school. Na de zomer zullen wij een oproep sturen, waarbij u kunt aangeven of uw school hier belangstelling voor heeft.

We hopen jullie in het nieuwe jaar allemaal weer te treffen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar kunnen jullie een uitnodiging verwachten in de mailbox voor de nieuwe bijeenkomst, maar we zijn ook actief op LinkedIn, waar we niet alleen updates plaatsen, maar ook posts met interessante lezingen of andere activiteiten. Zoek ons daar vooral op!

Met vriendelijke groet, 

Het Vakdidactisch Netwerk Moderne Vreemde Talen Utrecht

2 comments

 • Wat kunnen docenten verwachten tijdens de gratis vakbijeenkomst over burgerschap in de literatuurles die georganiseerd wordt door het vaksteunpunt MVT op 7 juni in het Bushuis in Amsterdam?

  • redactieengels

   Dag Ilmu,

   Dat jan je het beste aan het netwerk zelf vragen. Je kan ze bereiken via hun LinkedIn pagina.

   Kind regards,
   Andrea Lutz
   voorzitter LTE

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *