About us


Visie Sectiebestuur Engels van Levende Talen

Het SectieBestuur Engels van Levende Talen (hierna het SBE) behartigt de belangen van haar leden, namelijk docenten Engels in het po, vo, mbo, hbo en wo. Daarmee wil zij een bijdrage leveren aan het Engelse taallandschap in Nederland. 

Door actuele ontwikkelingen te vertalen naar een professionaliseringsaanbod wil het bestuur ervoor zorgen dat haar leden goed toegerust zijn en blijven voor hun eigen praktijk. Het bestuur wil er daarmee voor zorgen dat er uitgewisseld wordt tussen scholen en tussen type onderwijs opdat alle docenten Engels bewust zijn van waar hun leerlingen of studenten vandaan komen en/of mogelijk naartoe zullen gaan om beter hierop in te kunnen spelen.

Het SBE zorgt ervoor dat er via social media kanalen en mailings informatie over het onderwijs in binnen- en buitenland, congressen, onderzoek en meet-ups wordt gedeeld met haar leden. Daarnaast is het van belang dat de leden van de sectie Engels van Levende Talen ook actief participeren en hun eigen ervaringen, good practices en informatie delen.

Daarnaast vindt Levende Talen het belangrijk om als vakorganisatie een bijdrage te leveren aan ontwikkelingen in het talenonderwijs door deelname aan verschillende externe projecten en (werk)groepen en aan overleg met anderen.

Pijlers van de sectie Engels

1 bevordering van de studie van de Engelse taal en het onderwijs daarin

2 behartigen van de belangen van leraren in de Engelse taal

3 organiseren van nascholingscursussen en congressen voor leraren in de Engelse taal

4 verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Samenstelling bestuur van Levende Talen sectie Engels

Andrea Lutz, Voorzitter – Albeda, Rotterdam – docent Engels

Ik ben docente Engels en werk alweer 15 jaar in het MBO. Ik verzorg eigentijds activerend onderwijs en zet me actief in voor internationalisering en de kwaliteit van het onderwijs. Ik blijf graag goed op de hoogte van nationale ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en wetenschap.  Ik geniet van het doceren en werken in ons prachtige vakgebied: English!!

 • Docent Engels mbo: generiek en beroepsgericht
 • Interne- en externe contacten voor de sectie

 

Amy Klipp, vice-voorzitter – Hogeschool Leiden – docent Engels

Sinds mijn emigratie vanuit de VS in 1994, ben ik in verschillende hoedanigheden als leerkracht werkzaam in het Nederlands onderwijs.  In 2004 werd ik Early Bird leerkracht, en in 2014 ben ik begonnen als docent Engels op de pabo te Leiden.   Ik ben sinds 2017 lid van het sectiebestuur Engels van Levende Talen.

Ik breek graag een lans voor meertaligheid in het p.o. en wil 

daarom het contact tussen Levende Talen en het p.o. versterken.  Mijn persoonlijke insteek in het onderwijs is een van samenwerking: alleen kom je er snel, maar samen kom je verder! 

 • Vakgroepvoorzitter en docent Engels  aan de Hogeschool Leiden 
 • Stuurgroepslid VEDOCEP
 • Contact met het p.o en de lerarenopleidingen voor de sectie 
 • Meertaligheid in het p.o. voor de sectie

 

 

Daniel Gibb, Penningmeester – HAN Academie, Nijmegen – lerarenopleider

 • Docentenopleider Engels Hogeschool Arnhem en Nijmegen
 • Lid Kascommissie Levende Talen
 • IATEFL Associate
Janice Wierenga, bestuurslid – Peetersschool, Amsterdam – leerkracht en adjunct directeur
 • Leerkracht PO en adjunct-directeur op een vvto-school in Amsterdam Zuid
 • Ontwikkelteamlid Engels/mvt geweest (tot oktober 2019) bij Curriculum.nu
 • Internationalisering in het PO (toolkit voor schoolbesturen ontwikkeld)
 • Vroeger: junior onderzoeker pilot tpo
Koos van ’t Hul, bestuurslid – RSG Slingerbos-Levant – docent Engels
 • Onderwijsadviseur & trainer moderne vreemde talen
 • Docentcoach
 • Vakvernieuwing voor de sectie
 • Toetsing en examinering voor de sectie

Ik werk sinds 2004 als docent Engels in onder- en bovenbouw vmbo-t, havo en vwo. Daarnaast heb ik ervaring als lerarenopleider en werk ik als zelfstandig onderwijsadviseur, trainer en docentcoach. De focus in mijn werk is om docenten, studenten en leerlingen vanuit hun intrinsieke drijfveren taal te laten leren of onderwijzen.

Bij Levende Talen ben ik namens het sectiebestuur Engels onderdeel van de adviescommissie voor de vakvernieuwing. Daarnaast zet ik mij in voor alles wat te maken heeft met toetsing en examinering Engels.

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *