About us


Visie Sectiebestuur Engels van Levende TalenHet SectieBestuur Engels van Levende Talen (hierna het SBE) behartigt de belangen van haar leden, namelijk docenten Engels in het po, vo, mbo, hbo en wo. Daarmee wil zij een bijdrage leveren aan het Engelse taallandschap in Nederland. 

Door actuele ontwikkelingen te vertalen naar een professionaliseringsaanbod wil het bestuur ervoor zorgen dat haar leden goed toegerust zijn en blijven voor hun eigen praktijk. Het bestuur wil er daarmee voor zorgen dat er uitgewisseld wordt tussen scholen en tussen type onderwijs opdat alle docenten Engels bewust zijn van waar hun leerlingen of studenten vandaan komen en/of mogelijk naartoe zullen gaan om beter hierop in te kunnen spelen.

Het SBE zorgt ervoor dat er via social media kanalen en mailings informatie over het onderwijs in binnen- en buitenland, congressen, onderzoek en meet-ups wordt gedeeld met haar leden. Daarnaast is het van belang dat de leden van de sectie Engels van Levende Talen ook actief participeren en hun eigen ervaringen, good practices en informatie delen.

Daarnaast vindt Levende Talen het belangrijk om als vakorganisatie een bijdrage te leveren aan ontwikkelingen in het talenonderwijs door deelname aan verschillende externe projecten en (werk)groepen en aan overleg met anderen.

Pijlers van de sectie Engels

1 bevordering van de studie van de Engelse taal en het onderwijs daarin

2 behartigen van de belangen van leraren in de Engelse taal

3 organiseren van nascholingscursussen en congressen voor leraren in de Engelse taal

4 verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Samenstelling bestuur van Levende Talen sectie Engels

 

 Marlise Kruishoop, Voorzitter – Vavo Lyceum, Utrecht – docent Engels, stage- en trajectbegeleider

Even voorstellen: Mijn naam is Marlise Kruishoop en ik ben de voorzitter van de sectie Engels. In het dagelijkse leven werk ik als docent op het VAVO-lyceum van ROC Midden Nederland. Wij hebben daar vooral eindexamenklassen HAVO en VWO.

In het sectiebestuur streven wij ernaar dat alle typen onderwijs vertegenwoordigd zijn, zodat wij een brede expertise hebben, waarmee we al onze leden kunnen vertegenwoordigen en faciliteren.

 • Docent Engels Vavo, schakelopleiding nieuwkomers
 • Jurylid GNE awards
 • Contact British Council
 • Contact College van toetsing en examinering
 • Vertegenwoordiging voor LT bij Federatie onderwijs vakverenigingen 
 • Lid hoofdbestuur

Andrea Lutz, Secretaris – Albeda, Rotterdam – docent Engels, vakgroep voorzitter, examencommissielid

Ik ben docente Engels en werk alweer 14 jaar in het MBO. Ik verzorg eigentijds activerend onderwijs en zet me actief in voor internationalisering en alumni. Ik blijf graag goed op de hoogte van nationale ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en wetenschap.  Ik geniet van het doceren en werken in ons prachtige vakgebied: English!!

 • Docent Engels mbo
 • Lid Kascommissie HB Levende Talen
 • Contact Nationaal Congres Engels
 • Sociale Media/web beheer

Daniel Gibb, Penningmeester – HAN Academie, Nijmegen – lerarenopleider

 • Docentenopleider Engels Hogeschool Arnhem en Nijmegen
 • Lid Kascommissie Levende Talen
 • IATEFL Associate

Louise Taylor, algemeen bestuurslid – Hogeschool van Amsterdam – docent onderzoeker

Louise Taylor studied at the Universities of Hull, Utrecht and Antwerp. She has worked in various secondary schools and has been a teacher trainer since 2005 (first at Fontys Hogescholen, then the Radboud University and currently at the Hogeschool of Amsterdam and the UvA). Louise has been a member of the Vedocep since 2005 and is currently the chair. She has also co-written a course book for English in primary education. Within the LT English department Louise represents the English teachers at primary colleges and primary schools and has a keen interest in CLIL in all its facets.

 • Docentenopleider Engels/onderzoeker HvA/UvA
 • Oud docente Engels en Frans PO&VO
 • CLIL & TTO expert

Amy Klipp, algemeen bestuurslid – Hogeschool Leiden – docent Engels

 • Docentenopleider Engels Hogeschool Leiden
 • Contact Nuffic
 • Expert VVTO
 • Voorzitter VEDOCEP
 • Blog: amyklipp.wordpress.com
Janice Wieringa, bestuurslid – Peetersschool, Amsterdam – leerkracht en adjunct directeur
 • Leerkracht PO en adjunct-directeur op een vvto-school in Amsterdam Zuid
 • Ontwikkelteamlid Engels/mvt geweest (tot oktober 2019) bij Curriculum.nu
 • Internationalisering in het PO (toolkit voor schoolbesturen ontwikkeld)
 • Vroeger: junior onderzoeker pilot tpo
Kees van ’t Hul, bestuurslid –

Driestar Hogeschool – lerarenopleider, CSP onderwijsontwikkeling en advies, onderwijsadviseur taal vo

 • Docentenopleider Engels, Driestar Hogeschool
 • Docent VO Engels (2004-2019)
 • Onderwijsadviseur taal VO
  • Leesmotivatie
 • CAE/CPE

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *