About us


Visie Sectiebestuur Engels van Levende Talen

Het SectieBestuur Engels van Levende Talen (hierna het SBE) behartigt de belangen van haar leden, namelijk docenten Engels in het po, vo, mbo, hbo en wo. Daarmee wil zij een bijdrage leveren aan het Engelse taallandschap in Nederland. 

Door actuele ontwikkelingen te vertalen naar een professionaliseringsaanbod wil het bestuur ervoor zorgen dat haar leden goed toegerust zijn en blijven voor hun eigen praktijk. Het bestuur wil er daarmee voor zorgen dat er uitgewisseld wordt tussen scholen en tussen type onderwijs opdat alle docenten Engels bewust zijn van waar hun leerlingen of studenten vandaan komen en/of mogelijk naartoe zullen gaan om beter hierop in te kunnen spelen.

Het SBE zorgt ervoor dat er via social media kanalen en mailings informatie over het onderwijs in binnen- en buitenland, congressen, onderzoek en meet-ups wordt gedeeld met haar leden. Daarnaast is het van belang dat de leden van de sectie Engels van Levende Talen ook actief participeren en hun eigen ervaringen, good practices en informatie delen.

Daarnaast vindt Levende Talen het belangrijk om als vakorganisatie een bijdrage te leveren aan ontwikkelingen in het talenonderwijs door deelname aan verschillende externe projecten en (werk)groepen en aan overleg met anderen.

Pijlers van de sectie Engels

1 bevordering van de studie van de Engelse taal en het onderwijs daarin

2 behartigen van de belangen van leraren in de Engelse taal

3 organiseren van nascholingscursussen en congressen voor leraren in de Engelse taal

4 verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Hieronder hangen de taken en / of expertises van de leden van het SBE:

Marlise

Kruishoop

voorzitter
 • Docent Engels Vavo, schakelopleiding nieuwkomers
 • Jurylid GNE awards
 • Contact British Council
 • Contact College van toetsing en examinering
 • Vertegenwoordiging voor LT bij Federatie onderwijs vakverenigingen 
 • Lid hoofdbestuur
Andrea

Lutz

secretaris
 • Docent Engels en vakgroepvoorzitter mbo Albeda Rotterdam
 • Lid Kascommissie HB Levende Talen
 • Contact Nationaal Congres Engels
 • Sociale Media/web beheer
Daniel

Gibb

Penningmeester
 • Docentenopleider Engels Hogeschool Arnhem en Nijmegen
 • Lid Kascommissie Levende Talen
 • IATEFL Associate
Amy

Klipp

lid
 • Docentenopleider Engels Hogeschool Leiden
 • Contact Nuffic
 • Expert VVTO
 • Vroeger: Early Bird leerkracht (EN in het p.o.)
 • Blog: amyklipp.wordpress.com
Louise

Taylor

lid
 • Docentenopleider Engels/onderzoeker HvA/UvA
 • Oud docente Engels en Frans PO&VO
 • CLIL & TTO expert
 • Voorzitter Vedocep
Janice

Wierenga

Aspirant Lid
 • Leerkracht PO en adjunct-directeur op een vvto-school in Amsterdam Zuid
 • Ontwikkelteamlid Engels/mvt geweest (tot oktober 2019) bij Curriculum.nu
 • Internationalisering in het PO (toolkit voor schoolbesturen ontwikkeld)
 • Vroeger: junior onderzoeker pilot tpo
Wouter

De Jong

Aspirant lid
 • Docent Engels VO
 • ICT in het onderwijs
 • Onderhouden van Twitter/LinkedIn accounts
 • Website: www.drakenvlieg.nl 
Koos

van ‘t Hul

Aspirant Lid
 • Docentenopleider Engels, Driestar Hogeschool
 • Docent VO Engels (2004-2019)
 • Onderwijsadviseur taal VO
  • Leesmotivatie
 • CAE/CPE
Karin

Epping

lid
 • Docent Engels VO
 • Redactie LT magazine

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *