Online WORKSHOP Thursday 10-12, 17:45-18:30: Engels in het po: spreek- en gespreksvaardigheid Engels

Hoe kun je in groep 8 spreek- en gespreksvaardigheid Engels vormgeven?

door Machteld Moonen

 
  • Het onderzoek van Peil.Engels heeft de taalvaardigheid Engels van leerlingen aan het eind van groep 8 in kaart gebracht.
  • Formatief evalueren is een werkwijze waarbij leerkracht en leerlingen inzicht krijgen in het leerproces.
 

In deze workshop combineren we formatief evalueren en het materiaal van Peil.Engels.

We gaan verkennen hoe we leerlingen in groep 8 kunnen stimuleren om Engels te spreken en hoe we inzicht kunnen krijgen in hun leerproces. Deze workshop richt zich voornamelijk op groep 8. De inhoud is ook relevant voor groep 6 en 7 en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
 
 
Bronnen:
Noteboom, A., Silfhout, G. van, & Tammes, A.-C. (2019). Formatief evalueren in het primair onderwijs : werken aan groei. Enschede: SLO.
 
 
Machteld Moonen is werkzaam bij SLO als leerplanontwikkelaar moderne vreemde talen in het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

U kunt deelnemen door gebruik te maken van deze link op het aangeven tijstip of u aanmelden bij secretaris.engels@levendetalen.nl,  u ontvangt de link dan per mail.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *